La Corte Hotel / Privacy

Privacy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený zákazníku,

v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 679 ze 2016), vás chceme informovat, že zpracování vašich osobních údajů je prováděno se správností a transparentností, pro zákonné účely a s tím, že chrání vaše soukromí a vaše práva.

Zpracování jsou prováděna s pomocí počítačových prostředků pro následující účely:

  1. získání a potvrzení rezervace ubytovacích služeb a doplňkových služeb a poskytování požadovaných služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezbytnou úpravu pro vymezení smluvní dohody a pro její následné provádění, není její souhlas nutný, s výjimkou případů, kdy jsou svěřeny zvláštní, takzvané důvěrné údaje. V případě odmítnutí svěřit osobní údaje, nebudeme moci potvrdit rezervaci nebo poskytnout požadované služby. Zahájená rezervace bude ukončena, ale některé z osobních údajů mohou nebo budou i nadále zpracovávány pro účely a postupy uvedenými v následujících bodech;
  2. za účelem splnění povinnosti stanovené v “Jednotné znění právních předpisů o veřejné bezpečnosti” (Článek 109 R.D. 18.6.1931 č. 773) Je vyžadováno, abychom pro účely veřejné bezpečnosti komunikovali s policejním úřadem o totožnosti ubytovaných zákazníků. Podle postupů stanovených ministerstvem vnitra (vyhláška 7 leden 2013). Svěření údajů je povinné a nevyžaduje souhlas, a v případě odmítnutí poskytnout je nebudeme vás moci ubytovat. Údaje získané za tímto účelem nejsou námi uchovávány, ledaže by nám byl poskytnut souhlas s ochranou podle bodu 4;
  3. pro dodržení současné administrativní, účetní a daňové povinnosti. Pro tyto účely se zpracování provádí bez nutnosti získat souhlas. Údaje zpracováváme u nás a u našich zástupců a jsou sdělovány pouze v souladu s právními závazky. V případě odmítnutí poskytnout údaje nezbytné pro výše uvedené povinnosti nebudeme schopni poskytovat požadované služby. Získané údaje pro tyto účely jsou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými předpisy (10 let, a ještě více v případě daňové kontroly);
  4. pro urychlení registrační procedury v případě vašich dalších pobytů v našem zařízení. Za tímto účelem po obdržení vašeho kdykoli odvolatelného souhlasu budeme uchovávat data nejvýše 1 rok a budou použita, když budete opět hostem, pro účely uvedené v předchozích bodech
  5. vykonávat funkci přijímání zpráv a hovorů adresovaných nám během vašeho pobytu. Za tímto účelem je nutný váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Funkce však bude ukončena při odjezdu;
  6. posílat vám naše propagační sdělení a aktualizace cen a nabídek. Za tímto účelem budou vaše údaje po získání vašeho souhlasu uchovány po dobu maximálně 1 roku a nebudou sděleny třetím stranám. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat;
  7. pro ochranu osob, a majetku prostřednictvím systému sledování videa v některých oblastech budov, identifikovatelné přítomností zvláštních znaků. Váš souhlas není pro tuto funkci nutný, neboť sleduje náš oprávněný zájem na ochraně lidí a zboží před možnými agresemi, krádežemi, loupežemi, škodami, vandalismem, požárními a bezpečnostními účely. Zaznamenané snímky jsou smazána po 24 hodinách, s výjimkou svátků nebo jiných případů např. konec roku, a ještě ne déle než jeden týden. Nejsou předmětem sdělení třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je nutné dodržovat zvláštní žádost vyšetřovacího soudního orgánu nebo policie.

Rádi bychom vás také informovali, že evropské nařízení uznává některá práva, včetně práva na přístup a opravu, zrušení nebo omezení nebo nesouhlasu se zpracováním, jakož i práva na přenositelnost dat, pokud je to možné (články od 15 až 22 nařízení EU č. 679 z 2016). Může také podat stížnost orgánu dozoru v souladu s postupy stanovenými platnými právními předpisy

Pro další informace a pro prosazování práv, která vám udělila Evropská regulace, se můžete obrátit na:

Správce údajů (jméno a příjmení nebo jméno v případě instituce nebo společnosti): LUCIA CONVENTO (kontaktní údaje) 049/5807277.